L’Assemblea General Extraordinària de Suara ha donat el tret de sortida a un procés de revisió dels estatuts socials i del reglament de règim intern de la cooperativa. S’ha programat un treball de reflexió extens, en un període que s’allargarà dos anys, per garantir els grups de treball participatius que recullin les sensibilitats de totes les sòcies i socis. Aquest procés permetrà fer-hi adaptacions d’acord amb la nova Llei de Cooperatives de Catalunya (12/2015).

L’Assemblea General, feta al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona el 28 de novembre, també va servir per analitzar amb les persones sòcies l’evolució de la cooperativa durant el 2015 i definir els objectius per al proper any. Així mateix, es va detallar el procés formatiu per a la incorporació i l’acompanyament de noves persones sòcies i es va aprofitar l’espai de trobada per socialitzar la tasca professional que es desenvolupa en quatre serveis gestionats per la Cooperativa i per part de l’Associació VAS (Voluntariat d’Acció Socioeducativa).

Van assistir a la cita 651 persones sòcies d’entre un total de 982 convocades, una xifra molt alta per una assemblea que no preveia sotmetre cap punt a votació.

El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Via, va assistir a l’Assemblea General Extraordinària com a convidat.