20150618_115301_cpv

Vic, 23 de juny de 2015. La Cooperativa Plana de Vic tanca l’exercici 2014 amb una facturació global de 59 milions d’euros. Això representa una lleugera reducció envers el 2013, d’un 1,3%, per bé que no és fruit d’una reducció real de l’activitat productiva, sinó més pròpiament com a conseqüència de la caiguda dels preus dels cereals.

Així, la producció de pinso s’ha situat a la ratlla dels 100 milions de tones, el que representa un augment d’un 4,7% sobre la producció assolida el 2013. Per espècies animals, el 61% d’aquesta producció va destinada al sector porcí, seguit del 24% de vaques i un 7% de vedells. La resta es distribueix entre altres produccions de pinsos i la venda de primeres matèries.

Durant l’any 2014 s’han comercialitzat 127 mil porcs, en línia amb el 2013, majoritàriament en operacions al mercat nacional d’acord amb els preus més favorables del mercat intern.

La facturació de la secció lletera ha tornat a augmentar significativament respecte a l’any anterior. Les vendes han estat d’un valor de 10,1 milions euros.

Les botigues Plana de Vic, que s’ha definit com un àmbit estratègic de futur, ha tancat amb una caiguda de vendes de l’1,2%, seguint la línia de baixada del sector de l’alimentació a Catalunya (-0,8% segons dades de IDESCAT). El més destacable és el creixement de la categoria de la carn consolidant cada cop més el posicionament de producte de qualitat dissenya, gestiona i controla per la Cooperativa des de l’origen fins a les mans del consumidor.

Pel que fa a la Secció de Crèdit destaca l’increment de recursos captats, que a final d’any va superar lleugerament els 8 milions d’euros (+15%),

Carnovic, la sala d’elaboració i especejament de la Cooperativa, cal destacar l’increment d’un 18% en volum de vendes arribant als 2,4 milions d’euros, principalment gràcies a tres grans grups de clients, les col·lectivitats, els industrials i la distribució on hi ha les botigues Plana de Vic.

Finalment, durant l’any 2014 s’ha mantingut l’aposta pel 2.0 a la Cooperativa Plana de Vic. El web planadevic.cat es reben actualment unes 2.500 visites mensuals i l’índex de noves sessions encara és força elevat ja que és del 51%. Pel que fa a xarxes socials, el Facebook aglutina més de 600 amics i Twitter 760 seguidors i creixent, uns valors força alts pel sector. Un dels valors més grans d’impuls que disposa la Cooperativa a la xarxa són les col·laboracions amb diferents agents socials com ara el Club Tr3sC.