2049938El nombre de socis i sòcies de Suara va créixer l’any 2014 fins a 893 persones, incrementant en un 3,72% el tancament de l’exercici anterior. La plantilla de professionals també va créixer, en un 2,42%, i es va situar en 3.248 persones al tancament de l’any. L’Assemblea General Ordinària de Suara celebrada a Reus el passat 6 de juny de 2015 va aprovar els resultats de l’exercici 2014.

Aquests creixements van anar acompanyats d’una ampliació de la cartera de serveis amb els clients consolidats i nous clients, a més d’ampliar els serveis privats. Els exemples més clars són l’obertura d’un centre residencial privat a la ciutat de Barcelona o l’inici de l’expansió internacional a través de la prestació de serveis sanitaris a domicili a Xile. Els 196 serveis gestionats per Suara van permetre atendre 41.934 persones el 2014.

“Invertim recursos en el foment del cooperativisme a la societat amb programes com l’Un, dos, coop, que el 2014 va arribar a 3.600 escolars de tot Catalunya”, constata Àngels Cobo, directora general de Suara Cooperativa. Així mateix, Suara aposta per la innovació amb nous reptes i oportunitats: l’any passat va participar a l’Imagine Express coincidint amb el Mobile World Congress.

D’aquesta forma Suara va assolir l’any 2014 una facturació de 72.526.000 euros. L’empresa compta amb uns fons propis de 12.507.000 euros, que avalen la seva solvència financera.

Podeu descarregar-vos la Memòria de Sostenibilitat 2014 des d’aquest enllaç.