201505_abacus

Abacus cooperativa va aprovar, el dimarts 19 de maig, en Assemblea General els resultats econòmics de l’exercici 2014, segons els quals la cooperativa ha assolit uns ingressos de 82.265.639 euros i un resultat abans d’impostos de 201.430 euros, xifra que suposa un increment del 47,19% en comparació amb l’anterior 2013.

Amb uns fons propis de 16.957.111 euros, un 1,38% més que l’any anterior, Abacus ha obtingut un cash flow positiu de 4.436.816 euros i un EBITDA de 6.363.165 euros, xifres que suposen un 9,6% i un 5,76% més, respectivament, que l’any anterior. El retorn cooperatiu que han obtingut els socis de consum d’Abacus, equivalent a l’estalvi respecte al preu de venda al públic, ha estat de prop de 5.000.000 d’euros.

Pel que al capítol de les inversions, durant el passat 2014 Abacus va invertir 4,85 milions d’euros, una xifra que gairebé triplica la de l’any anterior, que va ser de 1,66 milions. Les principals inversions realitzades s’han destinat a la compra de la seu corporativa a Barcelona, a l’obertura de nous establiments, al suport a l’expansió de la franquícia UPPALI i a la implantació de millores en les eines de gestió.

Quant al nombre de socis, Abacus cooperativa va tancar el 2014 amb 796.160 socis de consum, un 3% més que l’any anterior, dels quals més del 53% van adquirir productes a la cooperativa almenys una vegada al llarg del passat any.

Durant el passat 2014 Abacus cooperativa va obrir tres nous establiments a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), a la ciutat de València i a Palma de Mallorca –el primer Abacus a les Illes Balears–, amb els quals la cooperativa suma 39 botigues. A més, ha obert un “espai Abacus” de 200 m2 a Les Escaldes, a Andorra. Aquestes noves obertures s’han traduït en la creació de 10 noves jornades de treball. D’altra banda, s’ha obert un nou establiment de la franquícia Uppali a La Safor, prop de Gandia.

Miquel Àngel Oliva, director general d’Abacus cooperativa, ha qualificat els resultats com a “positius, tenint present que, segons les dades globals de consum, el 2014 ha estat el pitjor any a l’Estat des del 2007”. Oliva considera que “les previsions ens permeten ser optimistes. A l’estabilitat financera i de negoci d’Abacus se sumen les anàlisis que apunten a un creixement del consum intern”.

L’Assemblea General celebrada ahir va escollir Miquel Cabré com a nou president de la cooperativa. Cabré, que com a vicepresident ha exercit les funcions de la Presidència després de la mort de Narcís Castanyer el passat més de setembre, és enginyer de telecomunicacions per la UPC i ha estat vinculat al món cooperatiu com a cofundador i màxim executiu d’Ecotècnia –empresa pionera a l’Estat en energia eòlica– i com a un dels impulsors de la creació del Grup Cooperatiu Clade.