L’Ajuntament de Barcelona adjudica a Sant Joan de Déu, Serveis Socials i a l’UTE Sant Pere Claver-SuaraGarbet el servei Primer la Llar (Housing First) per gestionar 50 habitatges per a persones sense sostre. La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat dimecres l’adjudicació de la gestió del servei Primer la Llar (Housing First) d’accés immediat a l’habitatge i suport socioeducatiu adreçat a persones sense sostre a la ciutat de Barcelona a Sant Joan de Déu, Serveis Socials i a l’UTE Sant Pere Claver-Suara-Garbet, per un import total de 2.699.309 euros.

Primer la Llar és un nou model d’atenció a persones sense llar que consisteix en una nova orientació en la intervenció amb persones sense llar i està inspirat en experiències internacionals d’atenció a persones sense sostre que presenten necessitats socials associades al problema d’habitatge. L’objectiu és oferir un habitatge estable a aquestes persones i, partint d’aquest punt, iniciar el procés de recuperació, autonomia i inserció social. Es tracta, doncs, d’un servei d’accés immediat a l’habitatge i d’acompanyament socioeducatiu mentre la persona assoleix un grau d’autonomia que el permeti mantenir-se en el mateix habitatge sense més suport que el de les xarxes normalitzades de serveis.

Es tracta d’un servei que s’insereix en la xarxa d’atenció a les persones sense sostre i en risc greu d’exclusió social per tal d’oferir atenció a un sector d’aquestes persones que per les seves característiques personals, i necessitats socials, requereixen d’un tractament específic que comença amb l’assignació d’un habitatge com a punt d’inici d’inclusió social.

La tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha destacat que “l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una xarxa de més de 3.200 places per atendre les diverses necessitats de les persones sense sostre i d’aquelles que es troben en una situació d’alta vulnerabilitat social, un 38% més respecte l’any 2011”. “Amb la incorporació d’aquest nou model d’atenció”, ha dit Fandos, “integrem una nova metodologia de treball amb el col·lectiu de persones sense llar, que se suma a la que ja portem a terme, que ha demostrat tenir uns molt bons resultats, no només en països del nord d’Europa o en Estats Units, que és on va néixer el projecte, sinó també a Barcelona, on ja vam engegar una prova pilot el passat estiu amb la Fundació Rais”.

“L’atenció a les persones és una prioritat”, ha assenyalat la tinenta d’alcalde, “i per aquest motiu hem anat incorporant noves polítiques i nous models d’atenció que ens ajuden a millorar les polítiques socials i la qualitat de vida de les persones”, ha dit Fandos.

Primer la Llar es posarà en marxa a partir del mes de juny amb habitatges procedents del mercat privat amb suport socioeducatiu. El servei s´ha adjudicat en dos lots de 25 habitatges l’UTE Sant Pere Claver i Sant Joan de Déu, Serveis Socials aportaran cadascuna 25 habitatges, el suport socioeducatiu i la cobertura de necessitats bàsiques quan s’escaigui. En aquest servei s’incorporarà per primera vegada la figura de la persona que ha patit una situació similar a la dels usuaris del servei i ha aconseguit sortir-se’n i fa una funció d’exemple i mediació en el procés de millora de l´autonomia.

Els principis que contempla aquest model són el compromís per treballar amb les persones el tems necessari; habitatges independents, individuals i distribuïts per Barcelona; l’habitatge com a la llar de la persona usuària; suport als processos d’apoderament de la persona; respecte i empatia envers les persones usuàries; i orientació a la recuperació dels usuaris.

El servei s’adreça a persones soles que reuneixen una o més de les característiques següents:

Persones soles majors d’edats. Excepcionalment podran ser dues persones juntes, bé perquè siguin parella, bé perquè els uneix una relació d’amistat/suport que s’avaluï com a positiva per a ambdues persones.
Persones amb una llarga trajectòria de vida al carrer, amb les que les propostes d’atenció grupal no hagin tingut èxit o provoquin el rebuig de la persona a intentar-ho.
Persones amb necessitats socials concurrents amb la manca d’habitatge: manca de relacions socials i familiars, estat de salut precari, amb presència de malalties mentals, addiccions, etc.
A part d’oferir un habitatge com a primera mesura per a la inclusió de les persones usuàries, el servei es caracteritza per oferir suport socioeducatiu orientat a:

Procurar l’accés de les persones a la xarxa de serveis i a les prestacions de caràcter universal (sanitat, serveis socials, ocupació, etc.).
Facilitar l’accés a les prestacions econòmiques i assistencials a les que pugui tenir dret.
Recuperació de les habilitats d’autogestió (economia domèstica, relació amb l’entorn,.).
Recuperació de les relacions familiars i socials, sempre que sigui possible.
Promoció de la integració comunitària de la persona en el barri on resideixi.
Suport en el seguiment dels tractaments terapèutics que siguin necessaris (psicològics, físics, etc.)
Font: Ajuntament de Barcelona- 3/05/2015 Nota de premsa