fotoClade va signar el passat 8 d’abril un contracte amb Bankinter que permet la creació d’una oficina bancària virtual que concentrarà el negoci que les empreses del grup tenen amb aquesta entitat.

Això farà possible que les empreses que formen part del grup Clade puguin accedir a productes en condicions financeres més favorables, tant pel que fa a finançament, com gestió patrimonial i comissions imputades.

Així mateix, aquesta oficina virtual ha d’esdevenir en el futur una font d’ingressos per al grup Clade, en la mesura que del benefici que s’aconsegueixi generar amb la nova operatòria financera, aquest es distribuirà a meitats entre Bankinter -pel fet de ser l’entitat que facilita tot el suport en plataforma i l’operatòria financera- i el grup Clade -com a impulsor del negoci.

La creació d’una oficina financera Clade permetrà incrementar la identitat del grup en un àmbit tan rellevant com el financer, alhora que afavorirà la interrelació i un major suport entre les respectives empreses que el conformen.