suara-sad

L’aposta passa per aportar a Xile i altres països d’Amèrica Llatina el model d’atenció integral a la gent gran que Suara desenvolupa amb èxit a Catalunya, sense deixar de banda el compromís d’empresa propera, socialment responsable, participativa i innovadora. El treball compartit amb altres socis aporta al projecte un punt de vista en clau local per desenvolupar una oferta de serveis que permetin millorar el concepte d’atenció centrat en la persona en funció de les seves necessitats i nivell de dependència. La creació futura d’una fundació permetrà reforçar la col·laboració públic-privada.

Serproen Home Care és una empresa amb més de 37 anys d’experiència en atenció sanitària a domicili i amb un reconegut prestigi a Xile. Amb uns alts estàndards de qualitat i amb un equip format i compromès, atén pacients amb diferents necessitats amb un model propi.

Xile és actualment el segon país més envellit d’Amèrica del Sud, només per darrera d’Uruguai, i s’estima que l’any 2020 Xile serà el país amb una taxa d’envelliment més elevada.

Suara és una cooperativa integrada per professionals compromesos amb el sector d’atenció a les persones, amb una experiència acumulada pels seus socis fundadors de més de 30 anys. Desenvolupa la seva activitat en els sectors dels serveis socials, l’educació i formació, el benestar personal i l’ocupació i treball. Suara és membre de Clade, Grup Empresarial Cooperatiu.