Suara Cooperativa ha firmat un conveni de col·laboració amb Espiral Entitat de Serveis per participar conjuntament en projectes europeus i congressos de ressò internacional, fomentar la innovació i organitzar jornades formatives. L’acord es va rubricar amb la signatura del president d’Espiral, Joaquim De Toca, i la Directora General de Suara, Àngels Cobo.

Espiral – Entitat de Serveis és una associació privada sense ànim de lucre fundada el 1992, amb seu a Girona, la missió de la qual és promoure accions socials i projectes que permetin a les persones i comunitats aconseguir un desenvolupament i creixement global, evitant exclusions i animant a la solidaritat i cooperació transnacional en el marc d’un món sostenible.

Treballa especialment per la internacionalització del tercer sector social, el programa d’aprenentatge permanent, la mobilitat internacional i la participació en programes locals.