2015_01_noti_firma_solsonesEl Pla d’Acció del Sector Forestal del Solsonès 2015-2020, desenvolupat amb la col·laboració de Lavola, té com a objectiu millorar la competitivitat i el grau d’ocupació del sector forestal a través de la dinamització empresarial i industrial.

 

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, conjuntament amb els principals agents de la comarca implicats en el sector forestal i en el desenvolupament local i de Lavola, han signat el seu suport a les actuacions previstes en els propers anys, en un acte celebrat al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), amb seu a Solsona.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, conjuntament amb els principals agents de la comarca implicats en el sector forestal i en el desenvolupament local i Lavola, han manifestat el seu suport a les actuacions previstes pel Pla en els propers anys, en un acte que ha acollit el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

El grup de treball format pel CTFC, l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) i Lavola han coordinat l’elaboració del Pla que té com a principals línies estratègiques: millorar la situació actual de la indústria del sector forestal; impulsar la biomassa com a generadora de nova activitat econòmica; apostar per la producció de fusta de qualitat i productes amb alt valor afegit; afavorir l’emprenedoria i potenciar l’associacionisme i el cooperativisme en el sector. El Pla, finançat pel Departament d’Empresa i Ocupació en el marc dels programes de suport al desenvolupament local, té un període d’implantació de 5 anys durant els quals s’ha establert un pla de seguiment per avaluar el procés d’implantació i introduir, si s’escau, els ajustos necessaris.

L’experiència de Lavola en l’assistència tècnica en l’elaboració de planificacions estratègiques ha estat clau per obtenir un Pla molt operatiu i consensuat amb els principals agents de la comarca.