infografiaL’Ajuntament de Barcelona ha publicat el resum infogràfic del balanç anual del Marc Estratègic 2012-2015 de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de Lavola.

L’objectiu del resum és crear un element comunicatiu que presenti una síntesi de les principals accions dutes a terme pel govern i els indicadors relacionats, utilitzant el disseny gràfic per visualitzar les dades rellevants i aconseguir la màxima difusió de l’informe. El resum està estructurat d’acord amb el Marc estratègic, l’informe de Balanç de l’any 2013 i dels eixos de treball de l’Alcalde.

El resultat és un conjunt d’infografies que agrupen tres grans blocs temàtics sota un fil conductor comú: les persones, el principal interès de l’Ajuntament de Barcelona. El primer conjunt, l’Estat de la ciutat, contextualitza el Marc estratègic i l’acció de govern a la ciutat de Barcelona actual. Les Principals fites i accions de l’any vinculades a cada grup d’objectius establert al marc estratègic, constitueix el segon conjunt de set infografies, una per cada grup d’objectius. El darrer bloc, presenta elpressupost executat de l’any juntament amb els objectius continguts en el Marc estratègic de ciutat.

Lavola ha creat els tres conjunts d’infografies, elaborades en català, castellà i anglès, aportant l’experiència en disseny icomunicació així com en l’anàlisi de dades, que ha permès fer més atractiva i visual la informació.