CaixaBank_485x278-485x278CaixaBank ha compensat les emissions de CO2 generades per l’activitat de 2013, a través del servei de compensació de carboni Clean CO2 de Lavola, amb el finançament de dos projectes de reducció d’emissions a Colòmbia.

CaixaBankha calculat les emissions de CO2e generades per la seva activitat corresponent a l’edifici dels serveis centrals de Barcelona. En el càlcul s’ha tingut en compte el consum d’energia i d’aigua, la producció de residus i els viatges professionals dels treballadors, entre d’altres. Les 658 tones de CO2e emeses s’han compensat amb el finançament de dos projectes de reducció d’emissions desenvolupats a Colòmbia: Jepirachi, de producció d’energia eòlica, i Umbrella, de canvi de combustibles fòssils a gas natural. Ambdós projectes comporten beneficis ambientals i socials a la zona on es desenvolupen i estan certificats pel Mecanisme de Desenvolupament Net (CDM) de les Nacions Unides.

Amb aquesta acció, CaixaBank reforça el seu compromís amb la gestió del canvi climàtic i la situa com l’entitat financera espanyola més transparent en responsabilitat social ja que ha obtingut la puntuació més alta en el Carbon Disclosure Project (CDP), l’únic sistema global de comunicació ambiental corporativa. Aquesta puntuació li ha permès entrar en el rànquing mundial de les 500 empreses que disposen de la millor qualitat i transparència en gestió ambiental i de canvi climàtic, el Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). La notícia ha tingut un ampli ressò mediàtic i s’ha publicat a diversos mitjans com Compromiso RSE, La Vanguardia i El Economista, entre d’altres.

Lavola, a través de la seva marca de gestió i compensació de carboni Clean CO2, ha aportat l’expertesa en canvi climàtic per al càlcul i compensació d’emissions i ha assessorat a l’entitat en la tramitació de la documentació del CDP, acompanyant-la a aconseguir la màxima puntuació de tot el sector financer a Espanya.

http://www.lavola.com/caixabank-responsable-i-transparent-en-la-gestio-del-canvi-climatic/