suara_Raimon Tosca, tècnic de Prevenció de Riscos Laboral de Suara Cooperativa, va ser un dels ponents de la jornada tècnica ‘Economia Social i Prevenció de Riscos Laborals’, organitzada per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT).

Durant la conferència, que va tenir lloc el 18 de juny al Centre Nacional de Condicions de Treball, Tosca va reflexionar sobre els diferents recursos i accions preventives de què es disposa per tal de garantir que els i les professionals dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) duen a terme la seva feina en unes condicions segures.

Juntament amb la presentació d’eines i recursos preventius, Tosca també va exposar diferents casos pràctics i va parlar del ‘Deixa’t Cuidar’, iniciativa innovadora impulsada per Suara que busca potenciar i garantir el benestar dels professionals de la cooperativa.