Garbet_Cooperativa

Garbet Cooperativa d’Inserció i Feines de Casa Cooperativa han aprovat la fusió de les dues empreses per convertir-se en un operador de referència, avalat per Suara Cooperativa, que mantindrà el nom de Garbet Cooperativa d’Inserció, així com els valors de la qualitat, la participació i la responsabilitat social en tots els serveis.

Les noves polítiques socials, les demandes del mercat, i alhora el valor i potencial de cadascuna de les cooperatives, ha acompanyat la fusió per sumar els esforços i voluntats de les dues empreses. La creació de la nova Garbet és una oportunitat per visualitzar la intercooperació que des de fa uns anys les cooperatives han anat compartint i aprofundint. Garbet es converteix així en una empresa d’inserció de referència. Una empresa d’inserció facilita la incorporació al món laboral a persones en risc d’exclusió a través d’un contracte laboral, formació i seguiment personalitzat.

La fusió de les dues cooperatives es va fer efectiva el passat 14 de juny al CosmoCaixa de Barcelona: les persones sòcies de les dues empreses van donar suport a la fusió per unanimitat.

La nova Garbet tindrà encara més capacitat per a gestionar i invertir en projectes actuals i de futur, i d’aquesta manera poder oferir a l’administració pública i als clients privats els serveis que requereixen. Ho avalen les xifres de les dues cooperatives a 31 de desembre de 2013: sumen una facturació de 5.701.300 euros, 346 llocs de treball, 83 persones sòcies i 394 clients.

Els serveis de Garbet es dediquen a la neteja, manteniment, bugaderia, higiene ambiental, gestió de facilities i formació.

Dossier de premsa