Abacus Cooperativa, la Fageda, Suara Cooperativa, Escola Sant Gervasi, Grup Cultura 03, Cooperativa Plana de Vic, Grup Qualitat, Fundació Blanquerna i Lavola, es mostra totalment a favor del nou Projecte de llei de Cooperatives de Catalunya.

Per Clade, el Projecte que hi ha en tràmit parlamentari és positiu. D’una banda, perquè permetrà el desenvolupament del sector cooperatiu català sense renunciar als valors i a les maneres de fer de l’economia social. Així, el nou projecte dóna un règim més flexible i obert que farà possible la pervivència de projectes que s’han iniciat des de l’àmbit de l’economia social i que, per diferents circumstàncies, els siguin necessaris models de desenvolupament no previstos en l’actual llei de cooperatives. D’altra, perquè la nova llei no obliga i ni força a canviar els models de funcionament d’aquelles organitzacions cooperatives que, per les raons que sigui, no puguin necessitar de cap de les eines que el nou Projecte de llei planteja.

En definitiva, Clade considera positiu el tràmit de la nova llei en la mesura que no obliga a res i deixa fer, ja que obre portes i no en tanca cap.

El suport de Clade al nou Projecte de llei se centra en dos punts: 1) facilita la creació de noves cooperatives –i això facilitarà l’aparició de noves iniciatives dins del món cooperatiu- i 2) reforça les vies de finançament i d’expansió d’aquestes –i això facilitarà la pervivència com a cooperatives d’aquelles que, pel seu model, requereixin de vies de creixement que l’actual llei no contempla.

Pel que fa a la facilitat en la creació de noves cooperatives, Clade considera molt positiu i bàsic que el nou projecte impulsi un procediment més àgil i operatiu d’inscripció a l’hora de constituir una cooperativa, eliminant tràmits jurídics i exigències que només feien que dificultar el procés de noves cooperatives. I considera fútil que la discussió s’hagi centrat en el fet que la llei proposa reduir de tres a dos el nombre mínim de socis, en considerar que és un element marginal de la nova llei que en tot cas facilita, que no pas entorpeix, a la vegada que, en l’extrem, un mínim de dues persones és, per definició, consistent amb el concepte de la cooperació.

Quant a les vies de finançament, Clade considera molt necessari l’aprovació d’un nou marc que faciliti l’entrada de capital, amb la figura dels socis col·laboradors que puguin aportar capital quan la cooperativa així ho requereixi, i amb la definició del soci temporal, que ajudarà a crear ocupació quan les circumstàncies ho requereixin.

Malauradament, en el món cooperatiu hi ha una correlació excessivament elevada entre els casos d’èxit i els casos que han tingut de renunciar al model cooperatiu empesos per les limitacions que planteja l’actual legislació de cooperatives. Des d’aquest punt de vista, Clade considera molt més intel·ligent obrir portes que, en un moment donat, puguin ser utilitzades per fer front a necessitats de creixement. El canvi de forma jurídica que s’han vist obligades a fer tantes empreses cooperatives -perquè el marc jurídic excessivament restrictiu no els ha permès l’adaptació a les necessitats del medi- s’hauria evitar de totes totes. I, per tant, està bé que el nou projecte de llei instrumentalitzi eines per poder afrontar dèficits habituals del món cooperatiu; perquè és més fàcil que s’acabi renunciant als valors de l’economia social quan un projecte es veu obligat a transformar-se a altres models d’organització empresarial més propis del món capitalista, que no pas quan s’obren portes a noves formes de fer sense renunciar al model d’organització cooperatiu.

És cert que el món cooperatiu ha resistit millor els efectes de la crisi econòmica dels darrers anys. En un any com el 2013, en el qual s’han seguit destruint llocs de treball en el conjunt de l’economia catalana, les cooperatives s’han mostrat com un model resistent a la crisi i tanquen l’any amb 147 cooperatives més i a l’entorn de 1.400 llocs de treballs nous. Però també és necessari conèixer que el gruix d’aquests llocs de treball s’han generat en cooperatives que aposten per un marc jurídic obert i que aposten pel creixement. Al capdavall, les societats cooperatives integrades en el Grup Clade van crear a la ratlla de 1.300 llocs de treball aquest mateix 2013.

Comunicat