201404_lavolaL’estudi, promogut per l’Ajuntament de Barcelona i elaborat per Lavola, s’ha realitzat a partir d’una radiografia de la generació de residus al sector, que ha permès detectar una trentena d’actuacions viables tècnicament i econòmicament, enfocades a la reducció dels residus en els diferents àmbits d’activitat d’un hotel (recepció, habitacions, bugaderia, etc.). Amb la implantació de les actuacions s’estima que hi ha un potencial de prevenció superior a 5 tones/hotel i any. De l’estudi, es desprèn que algunes de les mesures de prevenció proposades impliquen un estalvi econòmic directe, mantenint els estàndards de qualitat dels productes i serveis oferts. Segons les estimacions realitzades, si un hotel tipus implantés totes les actuacions descrites podria arribar a estalviar al voltant d’uns 100.000 € en cinc anys.

L’elaboració de l’estudi és rellevant tenint en compte que el sector hoteler és una de les principals activitats econòmiques de la ciutat i que en generació de residus representa al voltant de 30.000 tones de residus anuals i de 2 kg/persona i nit. Aquestes dades donen idea de la importància de l’aplicació de mesures de prevenció de residus en hotels.

L’estudi es va presentar el passat 20 de març a l’Hotel NH Calderon de Barcelona, davant del Gremi d’Hotels de Barcelona i més de 50 hotelers de la ciutat, molts dels quals ja han dut a terme iniciatives exitoses com l’elaboració de plans ambientals o l’obtenció de certificacions ambientals com la ISO 14001 o l’EMAS.