aracoop 003 (2)El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, acompanyat del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, va presidir ahir la presentació del programa aracoop, que aplega més de 80 entitats públiques i privades per fomentar la creació i el creixement d’empreses d’economia social i cooperativa.

Felip Puig va dir que “el programa aracoop és fruit d’una volunta compartida” i ha subratllat que “el model cooperatiu està més vigent que mai”. El conseller va afegir que “l’empresa cooperativa té el mateix nivell de risc que qualsevol altre tipus d’empresa però té majors garanties”.

La Generalitat de Catalunya destina un total de 900.000 euros durant el període 2013-2014 a l’aracoop, un programa marc de cooperació públic-privat, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació de la Confederació i les federacions de cooperatives i la col·laboració de més de 80 entitats i institucions compromeses amb els objectius del programa.

En concret, hi participen 34 entitats locals, 4 diputacions, 11 universitats i escoles de negoci, 4 institucions financeres, 7 associacions i fundacions, 20 Cambres de Comerç, col·legis i associacions professionals.

En el marc del programa es desenvoluparan 16 accions que es concretaran en 400 activitats i beneficiarà a unes 6.000 persones.

El programa es centra en els següents tres objectius:

– Ampliar i actualitzar el posicionament i la presència social de les empreses d’economia social i cooperativa
– Afavorir la creació d’empreses d’economia social i cooperativa.
– Enfortir la viabilitat i sostenibilitat d’empreses d’economia social i cooperativa.

Per aconseguir aquests objectius, es treballarà en dos eixos: la creació de més empreses d’economia social i cooperativa i en donar suport a les empreses existents perquè siguin més competitives. En concret, es preveu donar suport a la creació de 150 noves empreses, a l’enfortiment i viabilitat de 30 empreses joves i impulsar el creixement i internacionalització de 30 empreses d’economia social i cooperativa.

Es duran a terme accions en tot el territori com, per exemple, acompanyar als emprenedors en a la creació dels seus negocis cooperatius, donar suport per millorar la viabilitat i enfortir les empreses de nova creació, seminaris per a persones emprenedores, tallers i debats.

També es treballarà el cooperativisme entre els agents econòmics, duent a terme tallers d’estratègia cooperativa per dur a terme l’activitat professional a cambres de comerç i col·legis professionals

Un altre aspecte que treballarà l’aracoop és el cooperativisme a escoles i universitats. En el cas de les escoles es facilitarà que els estudiants aprenguin el model de l’empresa cooperativa, coneguin experiències i puguin saber tot el que cal per crear una cooperativa. Pel que fa a les universitats, es faran sessions de divulgació i es potenciaran pràctiques professionals en aquest tipus d’empreses.

També per impulsar el creixement i la renovació de l’economia social i cooperativa es faran diferents accions. Una de les més destacables és l’acompanyament d’un expert per al creixement i la internacionalització de 30 empreses. Així mateix es farà formació per professionalitzar els equips directius, millorant la visió estratègica, el lideratge i la comunicació, i també es formarà els membres dels consells rectors. Per últim s’acompanyarà empreses i /o organitzacions en la seva transformació en cooperatives, especialment aquelles que es trobin en situació de concurs de creditors.

Situació economia social a Catalunya

L’economia social està formada per empreses cooperatives, societats laborals, Centres Especials de Treball, empreses d’inserció, mutualitats de previsió social i associacions i fundacions que realitzen activitat econòmica. En conjunt representen més de 11.000 empreses i entitats que generen gairebé 150.000 llocs de treball —el 52% de l’ocupació catalana— i generen activitat econòmica superior als 11.7 milions d’euros —el 5,6% del Producte Interior Brut.

Més informació  Govern.cat