El disseny de l’Ecoedifici de Lavola ubicat a Manlleu (Osona), concebut sota criteris de d’edificació sostenible, com les instal·lacions, elèctriques i de climatització, l’aïllament, la instal·lació solar fotovoltaica i l’aprofitament de les aigües pluvials, ha estat clau per a l’obtenció de l’etiqueta energètica.

El Certificat d’Eficiència Energètica, expedit per l’Institut Català d’Energia, classifica els edificis en una escala de 7 lletres, tenint en compte el consum d’energia i les emissions de CO2 dels edificis en condicions normals de funcionament i ocupació. La lletra A correspon a l’edifici més eficient en comparació amb edificis similars en tipologia i ubicació.

La certificació energètica es pot obtenir mitjançant diferents programes informàtics de simulació com Calener GT, Calener VYP i les eines simplificades CE3 i CE3X aprovades recentment, totes reconegudes pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Per a l’obtenció del Certificat d’Eficiència Energètica de l’Ecoedifici, s’ha utilitzat Calener GT, l’eina més precisa que hi ha actualment al mercat en comparació a les noves eines simplificades, ja que permet realitzar la simulació energètica dels edificis amb major rigor i exactitud, també és la que representa un grau de dificultat més gran en el seu maneig.

El fet que l’Ecoedifici hagi obtingut la màxima qualificació és destacable perquè es tracta d’un edifici dissenyat fa 10 anys, quan encara no havien entrat en vigor ni el Codi Tècnic de l’Edificació ni el Decret d’Ecoeficiència.

Les millores implantades en gestió energètica com la incorporació d’un sistema de monitorització, que permet recollir i analitzar el consum energètic i proposar accions d’estalvi, i les accions concrets centrades en les bones pràctiques, han influït positivament en l’estalvi energètic.

L’equip d’energia de Lavola ha dissenyat les ecosolucions d’enginyeria, tant en la fase de disseny de l’edifici, com en les millores implantades posteriorment. La gestió energètica aplicada a l’Ecoedifici i l’experiència adquirida al costat dels clients ens permet conèixer de primera mà un servei que oferim als clients, amb l’objectiu que també assoleixin l’eficiència energètica i l’estalvi econòmic.