Una Jornada per constatar que Catalunya avança com a referent pel que fa a l’emprenedoria social i que compta amb nombroses iniciatives de recolzament d’aquest corrent emprenedor; i destacar la complementarietat de les iniciatives, promogudes per institucions públiques i per la societat civil.

Agenda:

Dijous 23 de gener de 2014

9:30 – 9:45 Salutació. Xavier Lopez, Director General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom. Generalitat de Catalunya
9:45 -10:00 Perquè un mapa d’actors de l’emprenedoria social? Maravillas
Rojo, Coordinadora del Programa @EmprenSocial. Generalitat de Catalunya
10:00 – 10:30 Presentació del Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya.
Guernica Facundo de Labcoop
10:30 – 11:00 “Catalunya, referent en emprenedoria social“ Sr. Felip Puig
Conseller d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya
11:00 – 11:30 Pausa
11:30 – 13:30 Taula de diàleg conduïda per Eva Torrents, amb la participació de:
Clara Navarro (Ship2B)
Virginia Ferrer (Universitat de Barcelona)
Albert Soria (Fundació “la Caixa”)
Enric Arqués (Associació Joia)
David Cos (Grup Clade)
Stefan Esser (Compensanatura)
13:30 -14:00 Cloenda Nuria Betriu, Directora de Catalunya Empren. Generalitat de Catalunya

Lloc

Auditori de Barcelona Activa.
Carrer Llacuna, 162. Barcelona

Organitzat per Programa @EmprenSocial