20131213

La cooperació entre empreses és una de les principals estratègies de creixement que tenen les empreses – tant les cooperatives, com les mercantils- per fer front als reptes de la competitivitat global. Assolir dimensió, complementar equips, competències i coneixements per desenvolupar projectes complexos i compartir contactes, mercats i clients són algunes de les possibilitats que ofereix la cooperació empresarial. Per parlar-ne comptarem amb dues experiències molt interessants en l’àmbit cooperatiu:

Grup CLADE és un grup multisectorial cooperatiu que aplega algunes de les principals cooperatives dels seus respectius sectors com ara Abacus, La Fageda, Cooperativa Plana de Vic, Grup Qualitat, Suara, Escola Sant Gervasi i Grup Cultura 03. En conjunt factura 271 milions d’euros i genera 3.841 llocs de treball.

Uni.Co és una plataforma d’empreses cooperatives dels sectors energétic, tecnológic i industrial, associades amb l’objectiu de poder oferir al mercat projectes i solucions integrals en aquests àmbits. Formen part d’Uni.Co 10 cooperatives de treball, amb 160 socis i 8 milions d’euros de facturació.

La inscripció al debat s’ha de fer a través d’un formulari que trobareu en aquest enllaç, juntament amb la resta d’informació sobre l’acte. Atès que la capacitat de la sala és limitada, és imprescindible inscriure’s prèviament.

Els Debats d’Economia Social i Cooperativa estan organitzats per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom conjuntament amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb la finalitat de donar visibilitat a les fórmules de l’economia social com a models empresarials del segle XXI.