20131125_suaraSuara Cooperativa apareix com a exemple en un nou llibre sobre sostenibilitat editat per la UOC, obra d’Ariadna Benet i Anna Buxaderas. Les autores parteixen de la base que “la sostenibilitat s’observa com un motor d’innovació i millora empresarial”.

En comptes de parlar de les conseqüències negatives del model socioeconòmic actual i la necessitat d’adoptar pràctiques més sostenibles a fi d’evitar un col·lapse social i mediambiental, aquest llibre incideix en les oportunitats que resulten de la transició empresarial cap a la sostenibilitat o creació d’un nou paradigma empresarial.

La introducció demostra com la transformació cap a la sostenibilitat permet que les empreses passin a funcionar com a part d’un sistema tancat, la biosfera, i alhora creïn valor i obtinguin beneficis econòmics de solucionar problemes reals.

Els nou casos de Pimes catalanes exposats, entre els quals hi ha Suara, il·lustren les etapes del procés de transformació, les dificultats i els beneficis obtinguts, i ofereixen eines concretes i efectives als empresaris perquè puguin comprendre i adaptar-se al nou paradigma emergent que té la potencialitat d’afavorir els que s’hi apuntin i d’esborrar del mapa els que l’ignorin.