UrdaibaiConfluentia-485x278El consorci d’empreses Confluentia, del qual Lavola en forma part, ha estat l’adjudicatària del concurs públic del Govern Basc per a la realització del pla per a la interpretació, investigació, capacitació i educació en sostenibilitat de la reserva de la biosfera d’Urdaibai, situada al País Basc.

L’objectiu del projecte és l’obtenció d’un pla transversal que incorpori l’educació per a la sostenibilitat en totes les iniciatives ambientals dutes a terme a la reserva, així com promoure i posar en valor el patrimoni natural i cultural, el foment a l’economia verda i l’atractiu turístic de la zona. El pla constarà de diversos treballs de diagnòstic i de redacció d’un pla d’acció, tenint en compte la participació en l’elaboració del pla.

Confluentia és un consorci que ofereix serveis avançats, complets i integrats en matèria de sostenibilitat, medi ambient, territori i enegia, que aporten valor afegit als seus clients i a la societat. En el cas del projecte d’Urdaibai, hi aportarà els seus coneixements en l’àmbit del medi natural i territori i la comunicació i l’educació ambiental.