CLADE

Grup Clade, davant la situació actual de Fagor i del qüestionament del model cooperatiu que s’ha fet des d’alguns sectors, vol manifestar:

  • el suport a totes les persones sòcies de la cooperativa basca.
  • la defensa d’un model empresarial participatiu centrat en les persones, que operi de forma eficient sota criteris d’innovació, sosteniblitat i creador de valor i ocupació de qualitat.

Per això, ens adherim al comunicat emès per CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social):

CEPES APUESTA POR EL MODELO COOPERATIVO