Aquesta setmana s’ha posat online la nova pàgina web del grup.
El web s’ha dissenyat amb l’objectiu de mostrar d’una manera clara i directa què és el grup,  qui en forma part i quins beneficis aporta ser-ne membre.
Al mateix temps s’ha aplicat la tecnologia Responsive Design, de manera que el format del web s’adapta als dispositius des del qual es consulti (ordinador, smartphone i tauletes) per facilitar-ne la navegació.
Amb un disseny ordenat, clar i net, el grup vol facilitar des d’aquesta eina la comprensió de la tasca que realitza des de l’economia social.