El passat u d’octubre es va presentar la campanya de la revista Sàpiens ‘El món ho ha de saber’. Des del dia 1 d’octubre, i fins al 30 de novembre, es pot participar en aquesta acció de la revista pensada per donar a conèixer Catalunya al món. La campanya es vehicula a través de la pàgina web www.elmonhohadesaber.cat.

Al web hi ha tres opcions de participació possibles, el manifest, un text explicatiu sobre la mecànica del projecte, la llista de les 10.000 personalitats més importants del món, informació sobre el llibre que rebran aquestes personalitats, un mapa on es pot veure el nom de les persones a les quals s’ha enviat el llibre i un mòdul reservat per a les personalitats del país que s’han implicat en ‘El món ho ha de saber’.

Aquesta fase comença després que catalans de dins i de fora del país, durant el mes de setembre, hagin ajudat a construir la base de dades de les 10.000 personalitats més importants del món, les persones a les quals es farà arribar un llibre SÀPIENS en què s’explica la història de Catalunya.

10 dies després de l’inici de la campanya ja hi han participat prop de 5.500 persones. Poc més de 24 hores després de la publicació de la campanya, el passat 1 d’octubre, ja hi havien participat més de 1.500 persones. La resposta ha estat massiva. La proposta ha tingut una alta participació a les xarxes socials (Facebook i Twitter). Diaris, ràdios i televisions de Catalunya i de l’Estat espanyol s’han fet ressò de l’acció de SÀPIENS.

Sàpiens forma part del grup Cultura 03, integrat avui per cinc empreses del camp de la indústria cultural: Ara (Editorial i generació de continguts), Sàpiens Publicacions (Edició de revistes com Sàpiens, Cuina, Descobrir i La Revista dels Súpers), Batabat (Productes audiovisuals innovadors i de qualitat), Contrapunt (Edició de premsa gratuïta i digital) i Nova2003 (serveis de gestió integral a les empreses).