El director general de Grup Clade, Marc Mussons, va participar el passat 26 de setembre, a Màlaga, a la trobada empresarial de la FAECTA (Federació de Cooperatives de Treball d’Andalusia). Amb el nom de “Ágora de la Intercooperación”, la jornada va reunir diferents representants del món cooperatiu.

Mussons va ser present a la taula d’intercooperació i va explicar el model de Clade, com a grup cooperatiu multisectorial, basat en crear continguts tangibles (projectes d’intercooperació) i intangibles (marca i capacitat d’influència) com a retorn per als seus socis. Durant la seva exposició, va explicar projectes d’intercooperació reals portats a terme durant el 2013 entre les diferents empreses del grup.

El director de Clade va compartir taula amb Rosa Domínguez, directora estratègica de Tangente grup cooperatiu, de Madrid.

Els objectius de la trobada organitzada per FAECTA eren: informar sobre el marc legal existent que dóna suport a la creació de grups cooperatius i altres formes d’intercooperació; difondre experiències cooperatives d’interès de fora del territori andalús i que siguin d’interès i facilitar eines, coneixements, experiències i un espai d’intercanvi per a la cooperació empresarial entre les cooperatives associades.