La memòria i els comptes anuals de Garbet van rebre un suport unànime de l’assemblea que la cooperativa va fer al CosmoCaixa de Barcelona el 29 de juny. La cooperativa d’inserció va tancar l’exercici amb una facturació de 3.006.242€, 177 llocs de treball i 22 persones sòcies.

Durant tot l’any, 67 persones van seguir itineraris d’inserció dins de Garbet, representant un 34% de la plantilla en tancar el 2012.

En la mateixa assemblea Garbet va aprovar per unanimitat el seu propi Reglament de Règim Intern. Regula aspectes com els òrgans de govern, el règim disciplinari, el règim de treball i la formació i promoció internes. L’aprovació a l’assemblea era la culminació d’un treball iniciat per les persones sòcies de Garbet l’octubre de l’any passat.

Si voleu consultar els continguts de la Memòria de Sostenibilitat 2012 ho podeu fer a través de l’EspaiSuara o al web de Suara i Garbet, fent clic aquí.