Suara Cooperativa ha mantingut un any més la tendència de creixement dels darrers anys i va tancar l’any 2012 amb una facturació de 51.272.000 euros, un 7,71% més que l’exercici anterior (un 77% més que l’any 2008, quan es va fundar la cooperativa). Els fons propis de Suara són de 12.161.000 euros.

Aquest creixement en la facturació s’acompanya també d’un increment dels llocs de treball, que en tancar l’exercici 2012 es situaven en 1.918, i en començar el 2013 s’ha mantingut la tendència alcista. La plantilla està integrada per dones en un 91%. Les persones sòcies de la cooperativa, per la seva banda, van arribar a les 838.

La prestació dels serveis s’ha vist incrementada proporcionalment. L’atenció de Suara va arribar el 2012 a 26.687 persones a través de 198 serveis repartits entre 17 comarques catalanes. Per primera vegada es va superar el milió d’hores prestades en serveis d’atenció a domicili.

La gestió de la cooperativa durant el 2012 va rebre el vistiplau de l’assemblea de socis i sòcies el dia 1 de juny a Món Sant Benet (Bages). En el mateix acte es va posar la primera pedra a l’impuls d’un grup cooperatiu amb altres empreses de serveis d’atenció a les persones, que es debatrà durant els propers mesos i pot acabar essent una realitat a final d’aquest any.