Tres cooperatives del Grup Clade (Abacus, Escola Sant Gervasi i Suara) van realitzar dijous i divendres passat, dues sessions de formació conjuntes per a l’aplicació d’una eina tecnològica que permetrà treballar en un entorn comú per avaluar les aptituds i actituds de les persones treballadores d’aquestes organitzacions.

L’acció s’emmarca en el model comú de gestió de talent del grup. A banda d’alinear-se en valors comuns del grup pel que fa a les polítiques de gestió de persones, amb el nou model de gestió de talent s’optimitzaran tant la gestió dels plans de formació, ja que seran fàcilment identificables els gaps en formació a les empreses. També es facilitaran les bases per a la promoció interna entre les empreses del grup, tenint en compte que els criteris i eines d’avaluació seran les mateixes. Es preveu que altres empreses del Grup s’hi puguin incorporar més endavant.
Durant les sessions de formació s’han treballat la identificació dels requisits funcionals del mòdul de gestió de Recursos Humans, Formació i Desenvolupament, Competències i transferència de dades entre sistemes. A les sessions hi han assistit els caps de projecte d’Abacus, Suara i Escola Sant Gervasi, així com tots els equips funcionals implicats en els processos de cadascuna de les àrees que s’han treballat.

Per poder implantar aquesta eina tecnológica, durant tot l’any passat, un grup de treball format pels reprsentants de les àrees de recursos humans de les empreses de Clade, va desenvolupar un catàlega de competències alineades als valoras de Clade que els va permetre definir el model de gestió de talent.

El projecte ha comptat amb la subvenció de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa, com a projecte de cooperació que permetrà compartir recursos i sumar capacitats que ajudin a guanyar dimensionament i estabilitat a les respectives cooperatives, per poder aprofundir en la gestió de les persones com a element cabdal de les empreses.

L’acció és una mostra dels sistema de treball que Clade vol potenciar i activar durant aquest 2013 i que es concreta en l’eina dels GIM’s (Grup d’Interès Mutu). Es tracta de projectes d’intercooperació entre les organitzacions del grup i també organitzacions externes alineades amb els valors del grup per treballar entorn d’un objectiu concret.

El Grup està treballant en l’organització de diversos GIM’s que s’activaran properament.