La campanya informativa de l’Ajuntament de Barcelona compta amb 25 persones per al servei d’informació que realitzen un porta a porta per tal de resoldre possibles dubtes que tingui la ciutadania sobre la fracció orgànica. Aquestes persones informadores lliuren una bossa de compost a cada domicili. La campanya posa un especial incís en evitar la presència del vidre com a impropi en la fracció d’orgànica.

L’actuació també es reforça amb visites als comerços i compta amb accions complementàries com l’exposició itinerant “Continuem el cicle de la matèria orgànica” i que s’ha creat amb criteris de sostenibilitat, i trencaclosques gegant adreçat al públic infantil. La campanya actual és un complement per reforçar els resultats de la fracció orgànica als barris on els impropis són més elevats. Lavola ja va coordinar les accions per a la implementació de la recollida selectiva i la matèria orgànica a la ciutat de Barcelona durant els anys 2009 i 2010.

Lavola compta amb un equip especialitzat en comunicació de proximitat que ofereix als seus clients expertesa en l’àmbit ambiental, com per exemple en la gestió de residus i la implantació de recollida selectiva, les instal·lacions ambientals, la qualitat de l’aire, la gestió de l’aigua, entre d’altres.