El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà, i la regidora de Benestar i Famílies i Immigració de Sant Adrià del Besòs, Loli Ocaña, van presidir dilluns 29 d’abril la inauguració i benedicció del Projecte Paidós de Sant Adrià del Besòs, gestionat per Suara Cooperativa.

A l’acte hi van assistir representants de Càritas i de Suara Cooperativa, així com representants d’entitats i serveis de Sant Adrià del Besòs (EBAS, EAIA, centres oberts…), Consorci Barri de la Mina, Diputació de Barcelona, entre d’altres.

El Projecte Paidós, iniciativa de Càritas, és un programa per a la prevenció integral i integrada de la pobresa infantil. Té com a objectiu pal·liar els efectes de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació mitjançant un treball intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat. Es vol promoure, sobretot, l’apoderament de les famílies i els seus infants a través del desenvolupament de les seves capacitats, recursos i interessos.

Es focalitza en les famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de pobresa, amb dificultats per tenir cura dels fills i que poden presentar altres necessitats importants no cobertes. El treball amb les famílies s’aborda des dels àmbits socioeducatiu, psicoterapèutic i comunitari per augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants; incrementar les competències parentals; i facilitar la vinculació de les famílies amb el seu entorn més proper.