L’àrea de Qualificació Professional de l’Escola treballa des de fa uns mesos per obrir un projecte formatiu en l’àmbit de la indústria quimicofarmacèutica de l’àrea de Sant Celoni on hi conviuen una quinzena d’indústries químiques i farmacèutiques. Sembla, segons un estudi de l’Escola, que si s’amplia l’àrea d’influència podríem estar parlant d’una seixantena d’empreses d’aquests sectors. Això comporta una massa crítica de treballadors que, en canvi, tenen dificultats per disposar de formació en l’entorn geogràfic.

En concret, l’Escola treballa conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Celoni en una oferta de formació professional específica que permeti ensenyaments en els àmbits de l’anàlisi química, les operacions de processos químics i la fabricació farmacèutica.

El sector químic és un dels escassos segments industrials i econòmics que estan presentant índexs positius en generació d’ocupació i, per això, és una oportunitat per treballar en la reducció de les taxes d’atur si es localitzen perfils professionals degudament formats.