Abacus Cooperativa celebra a quest any un total de 8 Assemblees Preparatòries de Socis de Consum i de Socis Col·laboradors a les circumscripcions de Barcelona, Girona, Sabadell, València, Reus, Lleida i Manresa.
Com a cooperativa de consum, per a Abacus cooperativa les Assemblees Preparatòries de Socis de Consum i de Socis Col·laboradors són una plataforma per reflectir la voluntat de fer de la participació un eix fonamental de la cooperativa.
Des d’aquestes assemblees, els socis de consum tenen l’oportunitat de conèixer millor el projecte cooperatiu, per col·laborar-hi , fer arribar comentaris, formular suggeriments o plantejar noves idees.
Les assemblees contribueixen també a una major identificació i a una major implicació dels socis de consum amb la cooperativa.