Clade ha posat en marxa la nova sistemàtica de treball aprovada a l’últim Consell Rector per potenciar la intercooperació tant entre socis del grup, com amb empreses externes alineades amb els valors del grup.
Es tracta dels GIM’s o Grups d’Interès Mutu, uns espais que tenen per objectiu compartir les inquietuds amb professionals d’altres organitzacions entorn d’un tema considerat d’interès, per treballar conjuntament solucions per avançar en els seus respectius llocs de treball, projectes i organitzacions.
Els GIM’s es poden constituir a iniciativa de qualsevol de les organitzacions que formen part de Clade i hi poden participar empreses no sòcies del grup que hagin manifestat interès en l’objectiu de treball establer pel grup.
Els Grups d’Interès Mutu no estan restringits a les direccions generals o funcionals de les organitzacions que en formen part. Al contrari, són nodes de treball amb un objectiu comú completament oberts, als quals hi pot participar qualsevol persona treballadora del grup designada per la seva empresa.