El clúster pretén que les empreses que en formen part puguin afrontar la globalització de la millor forma possible mitjançant la innovació i la cooperació i que les empreses associades puguin estar interconnectades per aprofitar sinergies i complementarietats, amb l’objectiu de millorar la competitivitat.

lavola treballarà amb el clúster per tal que les empreses incorporin la innovació en matèria de sostenibilitat amb l’objectiu de millorar diversos conceptes d’eficiència energètica, canvi climàtic i comunicació verda, que puguin suposar per a les empreses oportunitats de millores de processos productius, reducció de costos i increment de valor i de qualitat.

Innovacc, una associació que s’integra dins de les Associacions d’Empreses Innovadores, suposa la unió d’empreses i institucions de manera voluntària per a vetllar per l’interès general i posar en comú els coneixements, les activitats i els recursos. Actualment, aplega més de 45 empreses i 15 institucions, amb 6.652 persones treballadores i una facturació agregada de 2.235 milions d’euros l’any 2011.