Escola Sant Gervasi impulsa, des de fa uns mesos, un interessant projecte de sostenibilitat anomenat Desendolla, que té com a principal objectiu el de portar l’eficiència energètica a les aules i ensenyar als alumnes de l’Escola la importància de l’energia i el consum eficient i responsable d’aquesta.

De fet, el projecte va més enllà de les aules i pretén implicar tota la comunitat educativa d’Escola Sant Gervasi, des dels professors i professores fins als alumnes; des dels responsables de manteniment fins als equips de neteja, en el benentès que tothom té una responsabilitat i un paper a jugar en relació al consum d’energia. En aquest sentit, responsables de les empreses DEXMA i de Tarpuna SCCL, empreses que col·laboren amb l’Escola en la gestió del projecte, han ofert una formació a un grup de professors i professores en aspectes relacionats amb l’eficiència energètica i han proposat tota una sèrie de mesures per tal d’optimitzar l’estalvi energètic de l’Escola.
Els resultats no s’han fet esperar i en qüestió de mesos s’ha aconseguit reduir en un 34% la despesa energètica.
Durant les Jornades de Recerca de Secundària que es van celebrar aquest mes de febrer, es va treballar amb els alumnes els fonaments bàsics de l’energia i de l’eficiència energètica utilitzant les diverses funcionalitats del DEXCell Energy Manager, ideat per l’empresa DEXMA per tal de monitoritzar els consums energètics. Entre d’altres activitats, els alumnes calculaven el consum mitjà domèstic per habitant i el comparaven amb el consum mitjà de l’Escola per alumne, analitzant a posteriori el perquè de les diferències.