Marc Mussons és el nou director de Grup Clade, en substitució del fins ara director, Ignacio González, després que el Consell Rector del grup aprovés el canvi el passat 19 de febrer.

Mussons, director financer de Grup Cultura 03, assumeix dirigir la nova etapa del grup, per crear una nova estructura i model de gestió que s’adapti a les noves necessitats dels socis i de l’entorn econòmic i social actual.

L’objectiu és dotar el grup de més flexibilitat, capacitat de generació de sinergies, i possibilitar la participació en determinats projectes d’empreses externes al grup reforçant el paper de grup Clade com un espai d’intercooperació empresarial

El president de Clade, Miquel Àngel Oliva, ha afirmat que “després de l’etapa d’implantació del nou pla estratègic del grup liderada per l’anterior direcció, ara cal treballar per dotar el grup de l’estructura que permeti als socis i a empreses externes interessades en establir sinergies a treballar de manera conjunta”.

Oliva ha agraït la dedicació i els avenços assolits pel director sortint, Ignacio González, i ha esperonat el nou director Marc Mussons en l’objectiu de consolidar Clade com un espai d’intercooperació.