Abacus cooperativa està duent a terme des del darrer mes de desembre de 2012 la reflexió i anàlisi per marcar les línies del que serà el nou Pla Estratègic 2015.

Durant la fase de reflexió s’ha fet servir una metodologia participativa en què mitjançant una vintena de grups de treball conformats per socis i sòcies de treball i de consum s’han anat tractant diferents temes que seran claus per a la cooperativa per als propers dos anys.

Per la seva banda, el Consell Rector de la cooperativa ha estat l’encarregat de treballar de manera específica la Missió, Visió i Valors d’aquest nou Pla.

S’ha fet servir aquesta metodologia amb la perspectiva de que un Pla Estratègic amb vocació de ser operatiu requereix de dues coses: la participació de les persones que l’han de dur a terme i ha d’integrar la visió global del projecte. Tanmateix, en un entorn actual on el canvi és una constant, s’han tingut en compte tres conceptes com a eines que ajuden a gestionar aquest canvi com són la capacitat d’adaptació de les organitzacions, la voluntat de treballar de manera més intel•ligent i desenvolupar l’anomenada confiança corporativa tant a nivell intern com extern.

El procés de reflexió dels grups de treball es va iniciar el darrer mes de desembre i ha finalitzat al febrer, quan s’ha realitzat les darreres reunions dels grups. En total, durant aquest temps més de 100 persones han pogut treballar i generar debat i propostes de futur que després convergiran en l’elaboració del Pla Estratègic 2015 que es presentarà abans de mitjans d’any.