El procés de participació estarà centrat principalment en les fases inicials de l’elaboració del POUM, basant-se sobretot en la celebració de diversos fòrums ciutadans i en una enquesta de percepció i opinió, ja que és en aquesta etapa inicial en què es prenen les decisions que fonamenten el desenvolupament posterior del pla. Les sessions tractaran temes diversos com el medi ambient i la sostenibilitat urbana, les activitats econòmiques, els serveis a la ciutadania, el model de desenvolupament urbà i la mobilitat, i s’organitzaran amb dinàmiques actives per tal de fomentar que la ciutadania pugui exposar i intercanviar les seves opinions, propostes i aportacions.

La informació del POUM de Banyoles està recollida en un nou web, en el qual també es detalla el Programa de Participació Ciutadana, que té com a objectius implicar la ciutadania en la reflexió sobre el futur urbanístic del municipi; canalitzar les demandes, aportacions i necessitats socials per tenir-los en compte en l’elaboració del POUM; garantir la difusió i comprensió del procés de redacció del POUM; i fomentar i facilitar l’exercici del dret d’informació, de participació i d’iniciativa de la ciutadania de Banyoles. El procés de participació del POUM de Banyoles s’estendrà fins a l’aprovació definitiva del Pla.

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles es va iniciar amb els treballs preliminars durant el mes de novembre de 2012, i en el seu desenvolupament lavola també durà a terme l’avaluació ambiental i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM, prestant així un servei integral a l’Ajuntament de Banyoles.

A part de la participació ciutadana, dins de l’àrea de negoci d’Estudis Ambientals i Territori, lavola ofereix serveis d’urbanisme i avaluació ambiental, com el suport integral al desenvolupament urbanístic sostenible, estudis de mobilitat, projectes d’integració paisatgística i avaluació ambiental de projectes. lavola també ha realitzat el procés de participació del Pla estratègic de Tarragona i el procés de participació pública del Pla de mobilitat urbana de Berga i ha format part de processos de participació, com un workshop internacional per definir la façana fluvial de la ciutat de Göteborg.