Demà divendres, 21 de desembre, InKemia IUCT Group farà efectiva la seva entrada al Mercat Alternatiu Borsari (MAB). El procés ha estat possible després que durant els darrers mesos s’hagi tancat una ronda de finançament que ha comportat una ampliació de capital d’1,3 milions d’euros.

1nKemia IUCT group SA és un grup de PIMES d’alta tecnologia, nascut el 1997, centrada en la generació i explotació de coneixement que es basa en la recerca i innovació per a l’obtenció de nous productes, processos, tecnologies i serveis per a la indústria farmacèutica, química i biotecnològica.
El coneixement que INKEMIA ha incorporat en el saber fer de la companyia es tradueix 24 patents internacionals, 8 Plataformes tecnològiques desenvolupades, i un gran nombre de projectes R + D realitzats.

El grup explota el coneixement a través de vies de negoci com: llicències de les patents, serveis d’investigació, serveis tècnics i consultoria, serveis de formació i difusió especialitzada, participació en concursos públics per projectes de R + D, creació de spin-offs i participació en empreses que exploten directament el propi know-how.

INKEMIA té una cartera de més de 300 clients industrials i més de 10.000 clients professionals, adquirits a través d’un model de negoci estructurat en tres divisions: IUCT S.A., la branca de creació i transmissió de coneixement; IUCT Emprèn SL, que promou la creació de spin-off que ajudin a impulsar empresarialment la recerca de la primera divisió; i finalment, IUCT Espais que gestiona les infraestructures del grup. Des de la seva creació, INKEMIA desenvolupa una plataforma de coneixement altament competitiva en l’àmbit internacional amb diverses llicències ja signades, i amb una política creixent d’expansió internacional.