Els plans de millora són el resultats de la tasca realitzada en el marc de la comissió de sostenibilitat, una de les comissions funcionals que el grup va crear arran del desplegament del pla estratègic del grup, on treballen representants de cadascuna de les empreses compartint coneixement i bones pràctiques en els tres vectors que desenvolupa la comissió: ambiental, social, i econòmic.

L’acció va començar amb el desenvolupamernt d’una eina d’autodiagnosi conjunta. Un cop realitzada l’autodiagnosi, les empreses han definit els corresponents plans d’acció per millorar el vector de la sostenibilitat, així com uns indicadors comuns en base als que marca el GRI (Global Reporting Initative). D’aquesta manera, tots els membres de Clade treballaran la millora dels aspectes de sostenibilitat amb uns indicadors comuns.

El treball d’autodiagnosi en base a la mateixa eina ha permès als membres de Clade identificar oportunitats de millora en aspectes com: gestió i ús racional de l’aigua, generació de residus, gestió i ús eficient de l’energia, consum de materials i primeres matèries, mobilitat, canvi climàtic, soroll, sòl, biodiversitat i contaminació lumínica.

lavola, empresa especialitzada en serveis ambientals i membre del grup, ha estat la responsable de liderar la comissió i d’orientar la resta de socis en l’elaboració dels plans d’autodiagnosi.