Sant Cugat del Vallès. El Premi Egarsat SP al Lloc de Treball més Segur i Saludable 2012, que Egarsat Societat de Prevenció convoca anualment des de fa tretze edicions, ha estat aconseguit per Abacus Cooperativa de Barcelona.

Amb aquest premi, Egarsat Societat de Prevenció vol reconèixer l’esforç realitzat per part d’aquelles empreses que, com nosaltres, creuen en la importància de garantir la seguretat i salut dels treballadors i així aconseguir el benestar de les persones en el seu lloc de treball. Es tenen en compte aspectes sobre com són el benestar dels treballadors en el seu lloc de treball, l’organització dels recursos per a la prevenció, les millores tècniques i organitzatives dutes a terme, com influeixen positivament les activitats de formació i informació, com es gestiona la salut laboral o com es mesuren els resultats en la sinistralitat laboral i l’absentisme entre d’altres.

Enguany, el nivell de les candidatures presentades al premi ha estat especialment elevat, motiu pel qual la concessió ha estat disputada. El jurat ha valorat especialment en Abacus Cooperativa elements com el convenciment que una bona política en matèria de prevenció reverteix directament en la implicació i motivació dels treballadors, la implantació d’enquestes sobre el benestar dels treballadors, el Programa Prevensal orientat específicament als riscos de manipulació manual de càrregues i la impressionant evolució entre els anys 2009 i 2010 dels valors de la sinistralitat, tant en freqüència com en gravetat.

Des dels seus inicis, Abacus cooperativa ha apostat per l’eficiència i la vocació de servei als seus associats. La missió de l’empresa és ser un referent en la distribució de productes i serveis culturals i educatius per a l’entorn familiar i la societat en general, i aconseguir la satisfacció del soci-client, sent la dinamització cultural, la responsabilitat social, la innovació i el lideratge, el nucli de l’entitat de la cooperativa.