Grup Clade i Fundació Seira han arribat a un acord pel qual, el cooperativisme de treball, representat per Seira s’incorpora com a soci del Sicoop a través de la compra del 50% del capital que Clade havia aportat a Sicoop.

L’acord permet sumar el caràcter innovador i promotor de Clade que va portar a la creació del fons l’any 2008 i la capacitat de dinamització de Seira en instruments de finançament pel món cooperatiu.

L’objectiu és redissenyar les polítiques d’actuació per ampliar el potencial d’empreses cooperatives que es poden beneficiar del finançament de Sicoop. En aquest sentit, també s’ha modificat la política d’inversió, reduint l’import mínim de la inversió i ampliar el període d’inversió reforçant el paper del moviment cooperatiu dins el fons.

El director de Fundació Seira, Miquel Miró, assegura que “l’aposta de Seira per Sicoop és per dinamitzar el fons i per potenciar que les cooperatives de treball puguin beneficiar-se del finançament del fons”.
Per la seva banda, el director de Grup Clade, Ignacio González, afirma que “l’acord demostra que la intercooperació és una de les bases que ha de permetre el creixement i la renovació del sector cooperatiu”.

SICOOP compta amb un capital de 15,5 milions d’euros d’origen privat i públic, aportats per Institut Català de Finances Holding (ICF), el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, CatalunyaCaixa, Unnim, Grup Empresarial Cooperatiu Clade i les entitats franceses Crédit Coopératif i Esfin. La societat està gestionada per ICF Capital, SGECR.