Durant aquest estiu, s’ha remodelat l’establiment d’Abacus cooperativa del barri de Sants situat al Mercat d’Hostrafrancs. La reforma, que ha durat un mes i per la qual no ha calgut parar l’activitat de la botiga, s’ha fet tant a la façana com a l’interior de l’establiment transformant el local existent en un espai més diàfan de 1.000 metres quadrats que amb la reforma ha guanyat 80 metres quadrats addicionals.

La nova distribució i disseny de la botiga s’ha adreçat a millorar la comoditat del socis i clients, amb una exposició més clara i acurada dels productes i amb zones d’oci i uns espais dissenyats per a cadascun dels públics, que permeten tant  l’assessoria al client com gaudir de les diferents activitats programades.

La remodelació de la façana ha comportat l’actualització de la identitat corporativa i la incorporació de finestrals que proporcionen molta llum natural a l’interior de l’establiment. També s’ha incorporat un espai de lectura IKEA, fruït de les relacions que Abacus cooperativa té amb l’empresa sueca.

En la reforma, ha estat prioritària la millora dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda, així com una millor il·luminació i continuar disposant d’un ascensor.

A més, la intenció d’Abacus és seguir dinamitzant la vida cultural i social del barri, amb un ample programa d’activitats i la seva participació activa en el teixit associatiu de Sants-Hostafrancs, com ha vingut fent en els darrers anys de la mà de l’Associació de Comerç d’Hostafrancs.

Fotografies reforma 

Vídeo establiment