“Per combatre la pobresa infantil és necessari un treball en xarxa”. Sota aquesta premissa, el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglá, va encetar la roda de premsa de presentación, aquest dimecres. L’objectiu és apoderar els infants i les famílies que viuen amb pocs recursos i que estan abocats a l’exclusió social perquè enforteixin les seves capacitats i perquè no arrosseguin aquesta situació generació rere generació. El projecte, va reiterar Roglá, és possible gràcies a la posada en comú de recursos i esforços de diferents entitats de l’àmbit públic i privat.

Els alcaldes dels municipis on es desenvoluparà el projecte van coincidir en el plantejament de Càritas. Jesús M. Canga (Sant Adrià del Besòs) va destacar la importància que “s’aposti per la persona, que aquesta pugui tenir oportunitats”. Núria Marín (L’Hospitalet de Llobregat) va recordat que “el camí no és aprimar l’Estat del Benestar”. I Xavier Trias (Barcelona) va estar contundent: “La política social no és una despesa, sinó una inversió de futur”. El conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, va afirmar que “és moment de passar de les paraules a l’acció” i que el projecte, en aquest sentit, és un model a seguir. El bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, va clausurar el torn de la paraules recordant que l’actual situació econòmica és fruit d’un sistema que oblida que “la persona i la seva dignitat són el primer; cal una economia al servei de les persones i no al revés”.

El projecte PAIDÓS, un compromís amb la infància

Des de fa molts anys, Càritas Diocesana de Barcelona ha assumit el compromís de treballar pel benestar de les famílies i dels infants, realitzant tasques des dels equips territorials d’atenció individual, familiar i grupal (suports materns infantils, espais familiars, centres oberts, grups de reforç escolar, espais de dones). Des d’aquest compromís i experiència, l’entitat va engegar un procés de reflexió per fer un balanç de la intervenció social amb les famílies i analitzar-ne els punts forts i febles. El nostre objectiu era definir les línies d’actuació a seguir durant els pròxims anys.

Fruit d’aquesta anàlisi, i tenint en compte la situació socioeconòmica actual, es va detectar la necessitat de cercar noves formes d’intervenció que ajudessin a trencar el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa, a reduir l’elevada taxa d’abandonament o fracàs escolar, a promoure la inclusió activa de grups vulnerables i a prevenir la pobresa en la petita infància.

Així mateix, una de les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya és la lluita contra la pobresa infantil com una de les inversions més importants per al futur del país. Així s’ha fet palès en el treball que s’està duent a terme per assolir el Pacte per a la Infància a Catalunya, i també en el Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa.

Per la seva banda, els ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de Llobregat i de Sant Adrià del Besòs, mitjançant els seus departaments de serveis socials, han constatat un fort increment de les demandes econòmiques de les famílies per poder fer front a la cobertura de necessitats bàsiques, com l’alimentació i l’habitatge. La pobresa de les famílies té un fort impacte en el desenvolupament cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic dels infants.

Per aquests motius, Càritas Diocesana de Barcelona posa en marxa el Projecte PAIDÓS (d’Atenció Integral i Integrada a Famílies i Infants en situació de risc d’exclusió social), que té com a objectiu pal•liar els efectes de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació mitjançant un treball intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat. Es vol promoure, sobretot, l’apoderament de les famílies i els seus infants a través del desenvolupament de les seves capacitats, recursos i interessos.

El projecte PAIDÓS es focalitza en les famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de pobresa, amb dificultats per tenir cura dels fills i que poden presentar altres necessitats importants no cobertes. El treball amb les famílies s’aborda des dels àmbits socioeducatiu, psicoterapèutic i comunitari per augmentar els factors de protecció i resiliència dels infants; incrementar les competències parentals; i facilitar la vinculació de les famílies amb el seu entorn més proper.

El PAIDÓS, que té una durada prevista de quatre anys, es desenvoluparà inicialment en quatre projectes concrets, les activitats dels quals es duran a terme en locals facilitats pels ajuntaments signants del conveni. Cadascun tindrà capacitat per atendre un mínim de quinze famílies de forma simultània.

De forma orientativa, amb l’estructura i recursos de cada projecte, es pretén donar resposta i atenció a entre 120 i 160 famílies (quatre projectes i 30/40 famílies per projecte, durant quatre anys).

L’acte de signatura ha comptat amb la presència de les següents persones i entitats:

• Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona.
• Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal.
• Jordi Roglá de Leuw, director de Càritas Diocesana de Barcelona.
• Carme Trilla, directora del projecte.
• Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família.
• Xavier Trias, alcalde de Barcelona.
• Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat.
• Jesús Mª Canga, alcalde de Sant Adrià del Besòs.
• Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa”.
• Andreu Ibarz, director general de la Fundació Blanquerna.
• Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés.
• Montserrat Camps, directora general de Suara, cooperativa.
• Albert Alberich, director de la Fundació Formació i Treball.
• José Luis Martínez Meseguer, soci de Deloitte.