El Servei d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona ha atès un total de 722 famílies. Es tracta d’un servei que, a través de l’àrea d’Acció Social, es posa a disposició dels municipis de menys de 10.000 habitants. Per gaudir-ne, cal reunir un grup suficient de pares i mares que estiguin interessats a aprendre i a debatre sobre l’educació dels fills.

El servei és gratuït, i no s’adreça només a aquelles famílies que poden tenir algun fill amb problemes, sinó que és universal i obert a tots els pares i mares interessats en l’educació dels fills. Ofereix orientació i pautes educatives, i resolució de dubtes i de conflictes.

Durant el darrer curs 2011-2012, el servei ha ofert tres opcions, no excloents (escola de mares i pares, servei d’atenció individual i servei d’atenció telefònica), i s’ha dut a terme a 37 municipis. Entre les persones assistents, n’hi ha hagut que provenien de 22 municipis derivats (en els quals hi havia pares i mares interessats però que no formaven un grup suficient).

De les 722 famílies que s’han beneficiat del servei, 605 han participat a l’escola de mares i pares. La valoració que les famílies han fet del servei és molt alta: un 9,46 sobre un màxim de 10 punts.

De cara al curs vinent (2012-2013), les dificultats pressupostàries han obligat a reduir el servei d’atenció individual i el servei d’atenció telefònica i a concentrar-ho tot en un portal web per mitjà del qual s’intentarà resoldre els dubtes individuals que les famílies es puguin plantejar, com també a donar assessorament i suport individual.

L’escola de mares i pares es manté amb el mateix plantejament d’aquest curs, i amb el nou contracte es podrà oferir a 32 municipis, a més dels derivats.

El balanç del Servei d’Orientació Familiar del curs 2011-2012 ha estat presentat el 12 de juliol per la diputada d’Acció Social de la Diputació de Girona, Imma Colom, i pel representant de Suara Cooperativa (empresa adjudicatària), Joan Molinet, als regidors i regidores dels municipis que en fan ús.