IUCT ha estat recentment autoritzat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat com a laboratori fabricador de medicaments en investigació i medicaments d’ús veterinari (4155I), aquesta  autorització s’afegeix a l’obtinguda l’any 2004 com a laboratori fabricador de medicaments d’ús humà.
L’autorització permet la fabricació total o parcial (inclosos els diversos processos de fraccionament, condicionament o presentació), el control de qualitat, l’alliberament i certificació de lots, la importació, l’emmagatzematge i la distribució de les formes líquides, semisòlides i sòlides.

IUCT compta amb una planta de fabricació de 200 m2 dividida en tres àrees: la zona de fabricació de formes sòlides, la zona de fabricació de formes semisòlides i líquides no estèrils i la zona de condicionat. Aquesta instal·lació, juntament amb els laboratoris d’anàlisis i control fisico-químic i microbiològic, permeten la fabricació de medicaments a petita escala per a la realització d’assajos clínics.
D’altra banda, IUCT disposa del certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació emès per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Aquest certificació permet a IUCT la possibilitat d’oferir serveis: de desenvolupament, fabricació i control de medicaments i medicaments en investigació.

Tots aquests elements fan que des d’IUCT es treballi per aconseguir l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les empreses del sector químic, farmacèutic ibiotecnològic, oferint-los l’accés al desenvolupament tecnològic i a la innovació d’una manera altament professional i a costos accessibles.