Els socis de la Cooperativa Plana de Vic van celebrar, el passat 26 de juny, la seva assemblea general ordinaria, en què es va presentar l’informe de gestió de l’últim exercici.

El 2011 es va tancar amb un increment del 13% de la xifra de negoci, destacant la consolidació de la fabricació de pinso, amb un augment de la producció d’un 9%.

En un context econòmicament difícil, la cooperativa ha tancat l’any amb uns bons resultats, incrementant la xifra total de negoci i amb uns beneficis superiors a l’any anterior.  També es va destacar que en el marc actual en què la desocupació és creixent, Cooperativa Plana de Vic no només ha mantingut els llocs de treball, sinó que n’ha creat de nous, especialment per cobrir la demanda de Carnovic, la sala cárnica que comercialitza carn per a col·lectivitats.

En relació a les noves vies de negoci que està obrint la Cooperativa, el seu president, Isidre Castanyer, va manifestar que “la presència al mercat ens obre oportunitats”.  Segons Castanyé, “avui són necessaris canvis en les relacions entre les empreses, buscant ponts de col·laboració i compromís més que simples relacions comercials”. El president de la Cooperativa considera que “res del que fins ara ha servit, és segur que serveixi igual pel futur”.

Ja fa anys que la Cooperativa Plana de Vic va fer una aposta ferma per no quedar estancada i buscar noves vies de negoci que puguin aportar valor al soci i oportunitats al col·lectiu.
En aquest sentit, es va repassar l’estat del procés d’internacionalització iniciat ara fa dos anys i que es consolida progressivament.

També es va revisar l’avenç de Carnovic, la sala d’especejament que a banda d’abastir les botigues d’alimentació de Plana de Vic, comercialitza productes càrnics a col·lectivitats com escoles i restauració.