L’assemblea, que va tenir lloc el dia 19 de juny a la seu del grup a Barcelona, va aprovar l’informe de gestió i els comptes anuals corresponent al any 2011.
L’informe de gestió va destacar com a dos punts d’inflxexió importants de l’exercici la presentació i desplegament del pla estratègic 2011-2013 i la incorporació del nou director general del Grup.

També es va destacar la constitució durant el 2011 de 5 comissions de treball del pla estratègic que van realitzar 16 reunions amb un total de 56 participants de les diferents empreses del grup. El director general del grup, Ignacio González, ho va destacar perquè “dóna idea del nivell d’implicació i participació de les empreses en el desplegament del pla”.
Aixi mateix, es van presentar les acciones realitzades i les principals fites aconseguides , algunes de les quales han estat :

-La definició del model de gestió de talent.
-L’activació d’un model de quadre de comandament i d’anàlisis financera.
-La posada en marxa del Club Clade per a les més de 4.000 persones treballadores que formen part del grup
-La creació d’un blog intern de comunicació per a les persones que participen a les comissions per treballar de manera transversal.
-L’agregació de la demanda de les empreses per negociar la compra conjunta en temes energètics i de telefonia.
-La creació d’un llistat d’experts en diferents matèries que formen part del grup.

En total, el 2011 el grup va facturar 287 Milions d’euros, 2,7% menys que l’any anterior, tot i que malgrat l’entorn sòcio-laboral actual, les empreses del grup han mantingut estable els nivells de ocupació en 4.069.persones i el numero de socis de treball s’ha incrementat en un 11.6 % fins els 1.591 socis.
L’Assemblea va aprovar per unanimitat una declaració institucional del Grup Clade donant suport a la resolució de les Nacions Unides sobre l’Any Internacional del Cooperativisme, destacant que el grup comparteix la necessitat d’impulsar la creació d’organitzacions centrades en les persones, solidàries, equitatives, innovadores i competitives.

Després de cloure l’assamblea, els socis del grup van compartir un diàleg de reflexió entorn de la situació financera i econòmica actual amb el consultor David Martínez (soci director de Addvante consultors) i el periodista econòmic Agustí Sala El Periodico.

La jornada es va tancar amb la celebració del Consell Rector del Grup on es va repassar el pla de gestió del any 2012.