Es tracta de la cinquena memòria de l’organització i la primera de caràcter biennal i que engloba els anys 2010 i 2011. El format Facebook pretén integrar la innovació en un element tan important per a l’organització com és la memòria de sostenibilitat, tot aprofitant les prestacions que ofereixen les xarxes socials –i en concret, Facebook- alhora de facilitar la interacció i la difusió de la memòria als grups d’interès i públic en general.

El format de Facebook està organitzat en “post”, les entrades de contingut que conformen les pàgines d’aquesta xarxa social i que permeten introduir-hi text, imatge i vídeos, a l’hora que també permeten fer “m’agrada” o bé comentar per part de les persones que els consulten. Dins de la pàgina de Facebook, es poden descarregar els documents de síntesi de la memòria en català, castellà i anglès, a la part de “Download”.

lavola compta amb una àrea de negoci d’Organització Responsable, que inclou els serveis de Responsabilitat Social Corporativa, com per exemple l’elaboració de memòries de sostenibilitat, la implantació de sistemes de gestió i estratègies de responsabilitat social segons els principis referents (ISO 26000, SA 8000, etc.), l’elaboració i implantació de plans d’igualtat d’oportunitats, així com sistemes de gestió d’esdeveniments sostenibles (d’acord amb l’ISO 20121), entre d’altres serveis. En l’àmbit de l’elaboració de memòries, lavola ha estat pionera en l’ús de les TIC per a la seva producció i difusió, amb una memòria online l’any 2009, que també ha elaborat per diversos clients. Aquesta nova memòria doncs, fa un pas més enllà utilitzant les xarxes socials com a mitjà de difusió, que, a més, permeten organitzar la informació d’una forma novedosa, concisa i més adaptada al tipus de consulta de la informació que han imposat les TIC. La memòria ha rebut una declaració de control de Nivel d’Aplicació A per part de GRI.