La FUNDACIÓ PRIVADA GRUP QUALITAT ha firmat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Barcelona, per al servei de mediació en l’habitatge (SMH). La Fundació aportarà 42.000€ per aquesta finalitat.

El conveni, que tindrà validesa aquest 2012, vol potenciar el funcionament del servei de mediació d’habitatge per prevenir la pèrdua de l’habitatge per part de famílies afectades per la crisi econòmica i evitar el risc de caure en l’exclusió social.

A l’acte hi han assistit el senyor Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Jordi Roglá, Director de Càritas Diocesana de Barcelona i la Sra. Marina Gallego, presidenta de la Fundació Privada Grup Qualitat.

La FUNDACIÓ GRUP QUALITAT està exempta de tota finalitat lucrativa i de guany i té per objectiu: atendre a objectius d’interès públic i de lluita contra l’exclusió social, facilitant l’accés a l’habitatge social, amb especial sensibilitat pels sectors més desafavorits i pels col·lectius amb risc d’exclusió, ja sigui en règim de lloguer com en règim de venda.